Авторський та технічний нагляд

Після затвердження всіх документів та завершення архітектурного етапу будівництва будь-якого об’єкта починається найважливіше – втілення узгодженого із замовником плану у життя. Цей процес складний, тому важливо контролювати всі етапи проведення. Завдяки цьому бригада дизайнерів та будівельників і сам замовник можуть бути впевненими, що все йде як слід і приводів для занепокоєння немає. А якщо виникають форс-мажори, можна вчасно внести виправлення та скоригувати роботу. Все це стає можливим завдяки авторському та технічному нагляду.

авторский надзор

Що таке авторський та технічний нагляд, і чому вони важливі?

Авторський та технічний нагляд схожі і мають спільну мету – контролювати етапи будівництва після завершення етапу проектування. Вони здійснюються з метою забезпечення якості на користь замовника. Проте ці два види нагляду мають і відмінності:

 1. Авторський. Передбачає контроль над тим, наскільки відповідає розпочате будівництво проектному плану. Для цього виконується звірка виконуваних робіт із створеними раніше кресленнями, художніми задумами та іншою документацією.
 2. Технічний. Передбачає перевірку об’єкта на якість та відповідність стандартам безпеки. Передача готового об’єкта в експлуатацію можлива лише після завершення технічного нагляду – це гарантує замовнику надійність та підтверджує високу якість виконаної роботи.

Ці заходи доповнюють один одного і вони потрібні як на великих будівництвах, так і на дрібних. Без їх здійснення отримати об’єкт, який би повністю відповідав потребам замовника та встановленим на архітектурному етапі нормам, практично неможливо. Адже під час будівельних робіт регулярно виникають непередбачувані обставини, а помітити та вирішити їх без проведення належного контролю неможливо.

Особливості авторського нагляду

При належному виконанні авторського нагляду вдається домогтися того, що готовий проект виглядає таким самим, яким його задумали архітектори і схвалив замовник. Він здійснюється для різних етапів будівництва, у тому числі:

 • монтаж;
 • складання та ведення кошторису;
 • закупівля сировини до роботи;
 • початок будівельних робіт та інших.

Своєчасний авторський нагляд дозволяє вносити зміни. Це потрібно у двох випадках. Перший – коли виникають труднощі і доводиться вимушено відходити від плану. Тоді проектна організація узгоджує із замовником усі зміни та займається пошуком оптимального вирішення питання. Другий випадок – коли замовник сам хоче внести корективи. Наприклад, він може наочно побачити, як реалізовується архітектурний проект, і захотіти щось змінити.

Веденням авторського нагляду зазвичай займається генеральний проектувальник чи інша призначена особа. Він може займатися контролем як самостійно, і призначити при цьому спеціальну групу. Виїзд на будівельний об’єкт здійснюється або планово, або на прохання замовника.

Ведення авторського нагляду проводиться до закінчення будівництва та передачі об’єкту замовнику. Воно включає:

 • регулярні виїзди на проект (план відвідування складається заздалегідь, враховується складність будівельних робіт та побажання замовника);
 • вирішення ситуацій, пов’язаних із проблемами ведення технічної проектної документації;
 • корекція та доопрацювання технічної документації у процесі будівництва;
 • оперативне внесення правок, які ініціює замовник;
 • консультування замовника з усіх питань, що виникають у нього в міру контролю за виконанням роботи.

Хоча ведення будівельних робіт без здійснення авторського нагляду є реальним, без нього складно контролювати виконання плану та дотримання проектних норм. Також з його допомогою компанії-будівельнику простіше діяти на користь клієнта.

Особливості технічного нагляду

Технічний нагляд, на відміну авторського, – обов’язковий, яке виконання дозволяє як діяти у сфері замовника, а й дотримуватися норми, встановлені державою. Він дозволяє проводити оцінку виконаних робіт та стежити за їх якістю. Проводять його переважно інженери різних груп, і якщо вони виявляють ознаки роботи, виконаної неякісно, ​​то становлять відповідний акт. Потім вони пропонують способи усунення дефектів та стежать за їх реалізацією.

Здійснення технічного нагляду включає контроль та перевірку:

 • якості обладнання та матеріалів, які були закуплені чи взяті в оренду для проведення будівельних робіт;
 • дотримання правил транспортування та умов зберігання матеріалів та обладнання;
 • відповідності проміжних результатів виконаних робіт із архітектурним проектом;
 • відповідності виконаних робіт з вимогами державної та місцевої влади;
 • точності розташування конструктивних елементів;
 • дотримання правил та норм техніки безпеки на будівельних майданчиках та об’єктах;
 • дотримання термінів виконуваних робіт, встановлених замовником.

Якщо під час виконання технічного нагляду виявляються помилки у проектній документації, вони доопрацьовуються та усуваються. Про ці та інші зміни відповідальний за контроль сповіщає замовника. Також завданням групи, яка здійснює технічний нагляд, є своєчасна та швидка реакція на виникнення аварійних ситуацій та оповіщення про них представників державних органів.

Таким чином, і авторський, і технічний нагляд це важливі етапи будь-яких будівельних робіт. Їхнє виконання залежить від специфіки об’єкта. За допомогою своєчасних перевірок вдається контролювати реалізацію архітектурного плану та реалізувати все задумане.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.